Powiązane materiały spawalnicze

Drut proszkowy z rdzeniem metalowym do stali niestopowych
Topnik obojętny
  • Dobra udarność przy spawaniu dwuwarstwowym
  • Zbiorniki ciśnieniowe
  • Ogólne zastosowanie przemysłowe
Drut lity do stali niestopowych
Drut proszkowy rutylowy do stali niestopowych