Lincoln Electric oplossingen: Pure Stream om de blootstelling van de lasser's aan lasrook te verminderen.

Pure Stream oplossing


PURE STREAM
Totaal oplossing om blootstelling van lasers aan lasrook te verlagen.


De gezondheid van lassers is prioriteit van onze klanten, en zo ook van Lincoln Electric. Als ontwerper en producent van lasapparaten en lastoevoegmaterialen zijn we de aangewezen expert om verbeteringen/oplossingen aan te dragen om de blootstelling aan lasrook te verlagen.


Bron van lasrook

De samenstelling en hoeveelheid aan rook en gas geproduceerd bij lassen, worden beïnvloed door een aantal factoren zoals lastoevoegmaterialen, lasprocessen en basismaterialen inclusief vuil, roest walshuid, olie, verf, oplosmiddelen of andere contaminaties.


Bewustwording van lasrook in de werkplaats is essentieel

Veel overheids- of regelgevende instanties hanteren limieten aan bestanddelen in de lasrook. Laat uw landelijk geldende norm controleren om te bepalen welke limieten van toepassing zijn op uw werkplek. Bijvoorbeeld: Zeswaardig chroom is een bestandsdeel dat gevonden kan worden in lasrook. Het is geclassificeerd als CMR(kankerverwekkend, mutageen en toxisch voor de voortplanting), met een toelaatbare blootstellinglimiet vastgesteld op 1 μg/m3. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde instantie om ervoor te zorgen dat u en uw werknemers onder de geldende limieten blijven.


**********

DE SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE OPLOSSING:


Optimalisatie


OPTIMALISATIE- EEN COMBINATIE VAN HET JUISTE LASPROCES MET LASTOEVOEGMATERIAAL EN LASAPPARAAT

Bij het bepalen hoe u lasrook op uw werkplek verlaagd, is het verstandig om veranderingen in lasparameters, -proces en -toevoegmaterialen te overwegen PURE STREAM- lastoevoegmaterialen leveren naast het verlagen van lasrook zeer goede laseigenschappen en mechanische waarden die gelijkwaardig zijn aan reguliere producten van de markt.Outershield MC710RF-H gevulde draad
Clearosta: lastoevoegmaterialen met een laag zeswaardig chroomverbruik

Lasrookafzuigsysteem


LASROOKAFZUIGING EN VENTILATIE

Lincoln Electric biedt een complete lijn aan mobiele, stationaire en ge-engineerde oplossingen voor lasrookbehandeling. Ons gespecialiseerd team kan u helpen met uw vragen en u voorzien van een uitgebreid programma aan oplossingen van lasrookafzuiging.Meer informatie over lasrookafzuiging en ventilatie

VIKING™ 3350 PAPR Powered Air Purifying Respirator Welding Helmet


PERSOONLIJKE BESCHERMINGS MIDDELEN

In een omgeving waar gelast wordt is goede ventilatie niet altijd mogelijk. Oplossing wordt geboden door de VIKING™ 3350 PAPR geventileerde lashelm  die de lasrook direct filtert en deze gefilterde lucht de gehele dag doorgeeft aan de lasser tijdens moeilijk te ventileren omgevingen.Ontdek de kenmerken van Viking 3350 PAPR

BIJ CORRECT GEBRUIK, KUNNEN DE OPLOSSINGEN DIE DOOR LINCOLN ELECTRIC WORDEN AANGEBODEN, DE HOEVEELHEID AAN LASROOK DIE DOOR LASSERS WORDT INGEADEMD AANZIENLIJK WORDEN VERLAAGD.


MEER INFO

Pure Stream oplossingen om lasrookuitstoot te verlagen – download de brochure

Aanpak lasrookafzuiging: Vier stappenplan om de lucht te zuiveren