Long Stickout proces

Productiviteitsverhoging bij het
onder poeder lassen

Bij de huidigewereldwijde concurrentie wordt het steeds belangrijker om zo efficiënt mogelijk te lassen en minimaal dezelfde kwaliteit te handhaven. Zie wat Lincoln Electric te bieden heeft om uw neersmelt met 40% te verhogen:

Long Stickout proces
met de Power Wave® AC/DC 1000® SD!