Gebruik een Welding Procedure Specification om de VRTEX® 360 in te stellen

door Chris Gandee

Een van de belangrijkste trainingselementen van de VRTEX® 360 is dat hij kan worden ingesteld als een echte lasmachine. Dit leert de student hoe dit te bereiken, een vaak overziene en zeer belangrijke stap in het lasproces. The American Welding Society heeft een standaard gecreëerd om de lasser te helpen deze taak te volbrengen.  Uit mijn ervaringen blijkt, dat dit in theorie in het klaslokaal wordt geleerd en niet wordt verstevigd in laslabs.  Voor een lasser op een werkplek is een correcte instelling van de equipment een essentiële vaardigheid.  Trainen op de VRTEX® 360 versterkt het leren en het gebruik van een Welding Procedure Specification of WPS. Alle 72 lasverbindingen die op de VRTEX®360 worden gesimuleerd hebben een schriftelijke WPS, die in boekvorm met uw machine worden meegeleverd. De instelling van de machine hangt af van de vaardigheid van de gebruiker om een WPS te lezen en te begrijpen.

Hier volgt stap voor stap hoe u dit kunt doen:       

  1. Log in van het beginscherm met de joystick en de rode keuzeknop.  Druk op de groene “Continue” knop en u komt in het “Joint Selection Screen.”
  2. De te lassen verbinding bevindt zich in twee gebieden op de WPS.  Kies de las die u wilt oefenen en zoek de bijbehorende WPS in het WPS boek, dat met de VRTEX® 360 is meegeleverd. 
  3. Aan de rechter zijde van de WPS onder het “Position” gebied ziet u een aantal opties. Een is voor een “Groove” las, een voor een “Fillet” las en een ander voor een “Flat Surface. De positie en het lastype bevinden zich in dit gebied, bijvoorbeeld… op de 2F positie, de lijn achter “Fillet” zal de aanduiding 2F hebben. De 2 duidt op de horizontale positie en de F duidt op een hoeklas. U kunt deze informatie ook vinden op de bodem links van de WPS in het “Joint Details” veld van de “Welding Procedure.” Het is relatief eenvoudig deze verbinding op de VRTEX® te kiezen.  U bewerkstelligt dit door met de joystick de gewenste verbinding te markeren en dit te kiezen met de rode keuzeknop, (lichtblauw omcirkeld). 
  4. Het kiezen van de gewenste verbinding brengt u in het volgende deel van het instellingsproces; het kiezen van de dikte van het materiaal.  Aan de rechterkant van het verbindingenvenster van de VRTEX® monitor ziet u een venster verschijnen met verschillende diktes van materiaal. Gebruik joystick en de rode keuzeknop om de gewenste materiaal dikte te kiezen. Deze informatie vindt u in de WPS onder het “Base Material” gebied. Hier vindt u extra informatie die past bij het te lassen basismateriaal zoals de materiaal specificaties en type gradatie, (rose omcirkeld).
  5. Het kiezen van de dikte van het materiaal brengt u naar het volgende scherm, het “Process Selection” scherm. In dit schermn zult u zien dat de VRTEX® 360 drie verschillende processen simuleert. MIG lassen of GMAW, gevulde draad lassen of FCAW en elektrodelassen of SMAW. Gebruik de Process Selector schakelaar links beneden op het VRTEX® controle paneel. Kies het gewenste proces zoals de WPS aangeeft door de schakelaar te draaien totdat de punt van de schakelaar naar het gewenste proces wijst. Deze informatie vindt u bovenaan de WPS aan de linkerkant naast “Welding Process,” (groen omcirkeld)
  6. Het kiezen van het proces brengt u in het “Welding Table Setup” scherm. Het is erg belangrijk dat u de stand van de VRTEX® 360 precies opstelt zoals u dit de computer ingeeft met de nummer strip en pinnetjes op de standpaal.  Zie de “Operators Manual” voor meer informatie over deze stap. Als de tafel correct is ingesteld drukt u op de groene “continue” knop. Dit brengt u in een prompt scherm dat aangeeft “Move the weld stand arm and table to the correct numbered position. Press the Green Button when done.” Dit is een prompt om er zeker van te zijn dat de stand en de machine op dezelfde wijze zijn ingesteld. Druk op de groene “Continue” knop om naar het “Environment Selection” scherm te gaan. 
  7. Als het “Setup Screen” is voltooid kunt u naar het “Environment” keuzescherm gaan. Momenteel zijn er vier omgevingen waaruit u kunt kiezen. Gebruik joystick en de rode keuzeknop om door te scrollen en de gewenste omgeving te kiezen. Dit is alleen de achtergrond; er zijn geen uiteenlopende effecten bij de keuze voor een specifieke omgeving.
  8. Na de keuze voor een omgeving is het volgende scherm het “Gas selection and flow rate” instellingsscherm. In dit scherm zult u drie verschillende keuzes voor een gasmengsel zien. De drie keuzes zijn90% Argon/ 10% CO2, 75% Argon/ 25% CO2 en 100% CO2. Gebruik het “Shielding” deel van de WPS om zowel het benodigde gasmengsel (grijs omcirkeld) als de vereiste gasstroom te vinden (geel omcirkeld). Gebruik de joystick om het gasmengsel te markeren en de rode keuzeknop om dit te kiezen. Gebruik de joystick om het gasstroomniveau naar boven of beneden te bewegen naar de gewenste instelling. Als u het juiste gasmengsel en gasstroom heeft gekozen druk op de groene ga-verder knop om in het “Settings Screen” te komen.
  9. Het instellingsscherm is een prompt om u eraan te herinneren de knoppen onder de digitale uitlezing links boven op het controle paneel. De informatie voor deze instellingen kunt u vinden in het WPS in het “Welding Procedure” deel onderaan de WPS (oranje omcirkeld). Als u de juiste instellingen heeft gekozen bent u vrijwel klaar om te lassen.
  10. De laatste stap is het juist instellen van de polariteit. Dit kan worden gedaan door de “Polarity Selector” schakelaar naar de juiste polariteit te bewegen. De “Polarity” schakelaar vindt u naast de “Process” keuzeschakelaar beneden in het midden van het controle paneel. D informatie over de polariteit kunt u vinden in de WPS in het deel “Electrical Characteristics” midden op de bladzijde aan de linkerkant (rood omcirkeld). Dit is de laatste noodzakelijke stap en wordt niet aangegeven door een scherm, dus let hierop alvorens de groene “Continue” knop te drukken.

N.B.: Al deze instellingen moeten correct zijn gedaan voordat de VRTEX® 360 u laat lassen. Als een van de parameters incorrect is ziet u de waarschuwing “Incorrect Settings!” verschijnen aan de linkerkant van het prompt label op het scherm.

Link