Richtlijnen!

door Chris Gandee

Gebruik de visuele richtlijnen op de VRTEX® 360

Overzicht:

De VRTEX 360 heeft de mogelijkheid de gebruiker handmatige assistentie te geven zonder "handmatig" te zijn. Het benaderen van de visuele richtlijnen van de VRTEX® 360 is net zo eenvoudig als het drukken op een knop, de oranje knop (Actions and Cues)!  Er zijn zes visuele richtlijnen beschikbaar op de VRTEX® 360. De visuele richtlijnen zijn:

  • CTWD (afstand contacttip tot werkstuk) of booglengte
  • Werk/voortloophoek
  • Positie
  • Voortloopsnelheid
  • Zweep
  • Waaier

De visuele richtlijnen zijn ontworpen om de gebruikers te helpen begrijpen hoe en waar het het trainingssysteem hen verwacht te lassen.  Dit leert de student de juiste positie innemen en de juiste beweging bij het lassen.  De instructeur kan visuele richtlijnen aanzetten aan het begin van de las en deze verwijderen als de student het werkstuk last om hem te laten begrijpen welke aanpassingen er aan hun format zijn gemaakt.  

Deze visuele richtlijnen zijn een uitstekend hulpmiddel op de VRTEX® 360.  Ze zijn nuttig voor een nieuwe lasser die moeite heeft met de juiste positie.  Ze zijn ook nuttig voor een ervaren lasser die enkele gewoonten heeft aangeleerd die aanpassing of verbetering behoeven.

Deze tip van de maand geeft ideeën over hoe visuele richtlijnen in uw programma in te bouwen en hoe u het meeste profijt heeft ervan in het proces.  

   Crosstrainer

The Study of the Cues:

Dr. Richard Stone is een docent aan de Iowa State University en doceert Industrial Engineering and Human Factors.  In een onafhankelijk onderzoek hebben Dr. Stone en zijn afstudeerstudenten verschillende onderzoeken gedaan op ISU.  Het onderzoek richtte zich op een groep mensen die leerde te lassen via traditionele onderwijsmethoden en een groep mensen die leerde met een mix van traditionele en virtuele lastraining.

N.B.: De drie ISU onderzoeken vindt u in de VRTEX Library op www.vrtex360.com

Een deel van een onderzoek evalueerde het gebruik van visuele richtlijnen in the training.

Wat bleek:

Het ISU team ontdekte dat studenten die visuele richtlijnen gebruikten beter presteerden dan degene, die ze niet gebruikten; hiermee bleken visuele richtlijnen een goed onderwijshulpmiddel te zijn.  Ook bleek dat students die meer dan twee visuele richtlijnen gebruikten afgeleid werden.  Deze studenten hadden en lagere lasratio dan diegenen die zich concentreerden op een of twee specifieke terreinen. 100% van de studenten die visuele richtlijncombinaties van voortloopsnelheid, booglengte of werkvoortloophoek gebruikten, zijn voor de 2F, 1G en 3F geteste lassen geslaagd. 57% van hen die geen visuele richtlijnen gebruikten slaagden en slechts 22% slaagde van hen die alle visuele richtlijnen tegelijkertijd gebruikten.

Wat is wijsheid?

Het onderzoek van de ISU toont aan dat visuele richtlijnen effectief zijn, vooral wanneer ze zodanig zijn geïmplementeerd, dat de student zich op één of twee specifieke terreinen kan concentreren.

 Crosstrainer Visual Cues  

Misschien vraagt u zich af “Hoe doe ik dat?” 

Door een visuele richtlijn kan de student beter begrijpen wat van hem wordt verwacht.  Vergeleken met een traditionele lastraining geeft het hem een duidelijke voorsprong betreffende juiste positie en beweging. De visuele richtlijnen fungeren als de assistent van de instructeur en begeleiden de student onder de helm.

De beste manier om visuele richtlijnen te implementeren is eerst vaststellen op welke lasterreinen de gebruiker verbeteringen behoeft.  Laat de student lassen en bekijk het Live Action Student Evaluation Report (LASER) scherm. Het grafisch programma meet de positie in de las, de werkhoek, voortloophoek, voortloopsnelheid en CTWD of booglengte. N.B.: voor meer informatie over het LASER scherm, zie de Operators Manual pagina's B-15 tot B-19.  Verzamel na afronding de resultaten van het LASER scherm en bepaal, gebaseerd op de evaluatie en de geleverde score op welke gebieden de gebruiker zijn tijd en aandacht moet richten.  Als er meer gebieden zijn, schakel er één tegelijk in en laat de gebruiker elk gebied perfectioneren alvorens naar het volgende te gaan. Denk eraan dat uit het ISU onderzoek is gebleken dat meer dan twee visuele richtlijnen voor afleiding zorgen. Wanneer de gebruiker constant hoge scores haalt zonder richtlijnen, is hij klaaar om verder te gaan naar het traditionele lassen in het lab.

Hoogste tijd voor richtlijnen!