Opbouw van een oppervlak of pad op een VRTEX® 360

door Chris Gandee

Overview:
 Een van de meest kostenbesparende manieren om lassers te trainen is hen leren hoe een las goed te leggen op een enkel stuk plaatstaal. Gewoonlijk noemen we dit “building a pad” or “surface buildup.” Het opbouwen van een pad of oppervlak kan op de VRTEX® 360 worden getrained. Hier vind je onze tip hoe de VRTEX® 360 voor dit doel te gebruiken:   

Stap voor stap:

  1. Log in op de VRTEX® 360. Ga verder met het setup proces door op de groene “Continue” knop op het userinterface te drukken.

  2. Kies een “Practice Plate”, druk dan op de groene “Continue” knop

   N.B.: De oefenplaat is de eerste verbinding gemarkeerd op het “Joint Selection” scherm bovenin de linjker hoek van de beschikbare verbindingsfoto's.

  3. Kies het proces waarmee de gebruiker wil oefenen en druk op de groene “Continue” knop. 

  4. Kies de tafelinstellingen die het beste passen bij de wensen van de gebruiker.

   N.B.: Stel de actuele instelling in en verzeker u ervan dat de gebruiker correct de hele las kan maken zonder of met weinig hinder in zijn bewegingen.    

  5. Stel het virtuele tafelinstellingsscherm in overeenkomstig de nummers van de actuele stand en druk op de groene “Continue” knop.

  6. Kies een omgeving en druk op de groene “Continue” knop. 

  7. Stel de machine in op de juiste apparatuursinstellingen met gebruik van de Welding Procedure Specification (WPS) voor verbinding en processs.  

  8. Laat de gebruiker, in de lasschermen aangekomen, de eerste las leggen midden op de plaat en druk op “End Pass”.  Hiermee kan de instructeur een score toekennen aan de las en de gebruiker kan hierdoor begrijpen hoe de las moet worden gemaakt.

  9. Druk op “New Coupon” om nog eens te lassen. Herhaal zonodig totdat de gebruiker weet hoe een goede las wordt gemaakt.

   Verder naar en pad opbouwen:

  10. Wanneer de gebruiker de uitvoering van een las goed beheerst, reset de plaat door op “New Coupon” te drukken.

  11. Begin met opbouwen van een pad op de rand van de plaat weg van de gebruiker met dezelfde techniek als de oefen lassen.

   N.B.: Om veiligheidsredenen is het het beste op de rand van de plaat te beginnen, zo ver mogelijk van de gebruiker vandaan en dan naar de lasser toe te werken. Dit weerhoudt de gebruiker ervan zijn handen voor langere tijd over de hete lassen te plaatsen tijdens het echte lasproces.  

  12. Leg de eerste las van de opbouw.

   N.B.: DRUK NIET OP de “End Pass” knop.  Dit weerhoudt de gebruiker ervan door te gaan met lassen op dezelfde plaat.

  13. Als je een slakproces gebruikt, maak dan de las schoon (SMAW, FCAW).

  14. Ga door met de volgende las door de helft van de eerste las te overlappen. Herhaal het lassen met dit proces totdat de plaat vol is.

  15. Als het pad vol is controleer dan visueel het pad en kijk op het LASER scherm om te zien of er onderbrekingen waren.

  16. Herhaal zonodig.       

Tips voor de instructeur:
• Voor beoordelingsdoeleinden, kijk op het LASER scherm voor onnatuurlijke bewegingen. 
• Het scherm van de VRTEX® 360 zal onderbrekingen tonen en de instructeur kan zonodig de positie en de werkzamheden corrigeren.
• Schakel de Visual Cues in, maar let erop dat de “Positioning or Aim” teken uitgeschakeld is.
• Indien gewenst kan de gebruiker de elektrode na iedere las resetten. Maar door het helemaal opbranden van de elektrode, krijgt de gebruiker wel een idee hoeveel elektroden worden gebruikt om een pad op te bouwen. 

Link