Hoe lees ik het LASER-scherm

Overzicht:

De VRTEX kan de gebruiker onmiddelijk feedback geven, één van de vele grote voordelen van deze machine. Door de onmiddellijke feedback kan de gebruiker sneller leren dan met een gebruikelijk lastrainings programma. Door de onmiddellijke feedback kan de gebruiker een las uitvoeren, de feedback bekijken, correcties uitvoeren en in seconden verder gaan met de volgende las. Door steeds terugkomende verbeter- en herhaalpunten als lichaamshouding of beweging krijgt de gebruiker spierherinneringen zonder lasmaterialen te verbruiken.

De LASER begrijpen:

Het Live Action Student Evaluation Report (LASER) scherm is een waardevolle tool voor de instructeur. Deze grafische weergave van de las levert de gebruiker en de instructeur directe lasdata op, gebaseerd op de techniek van de lasser. Het verslag kan worden gebruikt voor real-time feedback en als een rapportkaart, die kan worden bewaard voor de uitgevoerde las.  

   Foto 1

Tips over hoe het scherm te lezen en te begrijpen:

In de vlakke posities (Flat Plate en 1G), de horizontale posities (2F en 2G) en de posities boven het hoofd (4F en 4G) verschijnt het LASER scherm in de horizontale positie. Het scherm kan worden gelezen in de voortlooprichting.  Dit bevindt zich onmiddellijk rechts van het lasbeeld in het midden van het scherm.

   Foto 2

De rode lijn in het midden van het scherm verbeeldt de “perfecte” parameter. Bijvoorbeeld: als de werkhoek is ingesteld op 45 graden, verbeeldt de rode lijn precies 45 graden. De witte lijnen boven en onderaan hetzelfde scherm geven de acceptabele toleranties/parameters weer, die kunnen worden aangepast in de tolerantie-instellingen. (Zie de gebruiksaanwijzing voor instructies hoe toleranties kunnen worden veranderd). De witte lijnen geven de plus en min tolerantie weer, ingesteld door de instructeur, die de acceptabele bewegingen weergeven voor een redelijk goede las. Omdat de meeste mensen niet een perfecte hoek van 45 graden kunnen aanhouden, kunnen de toleranties worden ingesteld om binnen een range tot acceptabele lassen te komen. Bijvoorbeeld: als de werkhoek 45 graden is, kunnen de acceptabele toleranties worden ingesteld op plus of min 5 graden. Hierdoor kan de gebruiker tussen 40 en 50 graden bewegen en toch een goede score behalen.

   Foto 3

Vijf parameters waarmee de gebruiker de lasvereisten kan begrijpen:

  • Positie op de verbinding – Blauwe lijn 
  • Contacttip tot werkstukafstand (CTWD) of booglengte – Gele lijn 
  • Werkhoek – Groene lijn
  • Voortloophoek – Oranje lijn  
  • Voortloopsnelheid – Paarse lijn  
   Foto 4

De goede hoeken, afstanden en snelheden aanhouden resulteert hierin dat elke gekleurde lijn of volging op het scherm dicht bij de rode centrumlijn verschijnt. Hoe verder weg of inconsistenter de prestatie is van de verwachte tolerantie (rode lijn), deste lagere score zal de gebruiker ontvangen.

Als één of meer van de lijnen buiten (boven of onder) de witte acceptabele lijnen vallen krijgt de gebruiker onregelmatigheden in de las. Bijvoorbeeld: als de gebruiker een 7018 las maakt en de booglengte komt buiten de acceptabele toleranties, zal er zeer waarschijnlijk porositeit in de las ontstaan. Als de gebruiker de booglengte dichterbij brengt of binnen de range, zal de porositeit stoppen.      

 

Foto 5

Foto 6

De grafiek begrijpen:

De grafiek lezen is eenvoudig. Als de grafiek in de horizontale positie is, is elke lijn boven het rode centrum hoog of lang. Bijvoorbeeld: als de gele CTWD lijn boven de rode centrumlijn is, heeft de gebruiker een lange CTWD of booglengte, wat erop wijst, dat de gebruiker de elektrode dichter naar het werkstuk moet brengen. Als de lijnen zich onder het rode centrum bevinden is de gebruiker laag of dichtbij. Een ander voorbeeld: als de werkhoek van de gebruiker te laag is, zal de groene lijn onder de rode centrumlijn verschijnen, wat erop wijst dat de gebruiker zijn werkhoek moet optillen om een betere score te behalen. 

   Foto 7

Voor de verticale lassen zal de grafiek in de verticale positie staan. De rode centrumlijn geeft hetzelfde cijfer weer. De verticale grafiek lezen is net zo gemakkelijk als de horizontale. De rechter kant van de rode centrumlijn geeft hoge werkhoek/voortloophoek weer, hoge voortloopsnelheid of uit positie aan de rechterkant van het centrum van de verbinding. Lijnen aan de linkerkant van de rode centrumlijn geven dichtbij CTWD of booglengte weer, lage werkhoek/ voortloophoek en positie ter linkerzijde van het centrum van de verbinding.

   Foto 8

Nuttige tips:

Als u de grafiek nog eens bekijkt kunt u specifieke delen of lijnen markeren, door andere delen of lijnen van het scherm te verwijderen.  Dit kan door met de joystick op de VRTEX®  naar de linker bovenkant van het scherm met de parameters, kleuren en namen te gaan.  De parameters die u wil zien kunt u selecteren, toevoegen of verwijderen met de rode knop naast de joystick.  Hierdoor kan de instructeur zijn aandacht richten op een bijzonder leergebied voor de student.  Als de trainingsdiscussie is afgerond, wilt u wellicht een zicht cue instellen om de student te helpen zijn interessegebied te verbeteren of te verfijnen.

Let bij een zwaailas op de positie (blauwe lijn) om te zien hoe dicht het zwaaipatroon wordt uitgevoerd. Een wijd patroon geeft een draderig lasuiterlijk weer en een nauw patroon geeft een glad lasuiterlijk weer. De positielijn geeft ook aan of de las in het midden van de verbinding is geplaatst. Als de lijn gelijkmatig is verdeeld door de rode verwachte tolerantielijn dan is de las in het midden van de verbinding geplaatst. Als deze een zijde of de andere prefereert, is de las niet centraal geplaatst.

 
  Foto 9