Wijzigen van de doelstellingstolerantie voor groef lassen

door Chris Gandee

1. Begin bij het login scherm. Dit is het enige scherm waarin u toegang heeft tot de Instructor Mode.

2. Steek de instructeurssleutel in het contact aan de rechterzijde van het bedieningspaneel en draai deze om.   Dit zorgt ervoor dat u automatisch in de Instructor Mode terecht komt.

3. Markeer met de joystick de “Tolerances” rechts boven aan het Instructor Mode scherm en druk op de rode “Select” knop om hierin te komen.

4. Kies onder Tolerances “Tolerance Setup”. Scroll met de joystick door de verschillende tolerantie-instellingen. Als u nog geen tolerantiebestand heeft gemaakt, volg dan elke stap hier beneden. Heeft u een tolerantiebestand gemaakt, ga dan naar stap #7. 
OPMERKING: De gebruiker kan niets wijziigen aan het Default instellingsbestand.

  Instructor Mode Scherm 

 

Het maken van een veranderbaar tolerantiebestand:

5. Druk op de gele “Edit” knop. Markeer met de joystick “Create New” en druk op de rode “Select” knop. Dit zorgt ervoor dat het tolerantie bestand direct naar het inlogscherm wordt gebracht om het nieuwe bestand van een naam te voorzien.

   Tolerantie bestand

 

6. Gebruik de joystick en de  rode Select” knop om het neiuwe bestand een naam te geven. De naam van het bestand heeft doorgaans betrekking op de te maken wijzigingen.

7. Druk op de groene “Customize” knop.

8. Kies de gewenste verbinding om een tolerantie aan te passen en druk op de rode “Select” knop.

9. Kies het gewenste proces en druk op de groene “Customize” knop.  Hiermee komt u in de Tolerance Adjustment schermen.

10. Scroll met de witte pijlen door de beschikbare tolerantie aanpassingen. Ga verder naar het Pattern and Aim Tolerance en markeer met de joystick het tolerantieveld dat u wilt veranderen. Om een tolerantie te veranderen, markeert u de gewenste tolerantie met de joystick en drukt u op de rode “Select” knop.

   Tolerantie aanpassingen

11. Het tolerantie-aanpassings veld is beschikbaar aan de rechterzijde van het scherm. Maak met de joystick de noodzakelijke aanpassingen. Om tussen lassen te wisselen drukt u op de blauwe “Next Pass” knop of de gele “Prev Pass” knop. Het nummer van de las staat rechts boven aan het scherm.
VOORBEELD: Als u de Aim Tolerance van de 1G GMAW-korte booglas wilt veranderen, markeer de tolerantie en druk op de rode “Select” knop. Dan gebruikt u de joystick om de X-as te blokkeren van de vierde lass en dit te wijzigen van 0.26 naar 0.26 (de X-as-instelling is bewust ongewijzigd gelaten) en de Y-as van 0.22 naar 0.19.

Wijzigingen voor de vijfde las zijn voor de X-as van 0.26 naar 0.26 en de Y-as van -0.22 naar -0.19. Wijzig de zesde las X-as van 0.41 tot 0.41 en de Y-as van 0.29 tot 0.22. Wijzig de zevende las X-as van 0.41 tot 0.41 en de Y-as van 0.29 tot 0.22. Hierdoor veranderen de doelinstellingen van elke las, waardoor de laagste waarde verdwijnt.

   Wijzig de tolerantie

12. Druk op de groene “Set Tolerance” knop nadat u de wijziging heeft doorgevoerd. Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen.

13. Nadat u deze stappen heeft afgerond drukt u op de oranje “Back” knop totdat u in het login scherm terug bent.
OPMERKING: Als u de tolerantie-instellingen terugzet naar de default instellingen, zullen de veranderingen zijn verdwenen uit uw standaardinstellingen. Zij zijn uitsluitend beschikbaar in het door u gemaakte gewijzigde bestand.